พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.๒ นทพ.


พ.ท.วีระศักดิ์ จิตระยนต์
ผบ.ช.พัฒนา สนภ.๒ นทพ.

หน้าหลัก

ประวัติ

ภารกิจ

 

 

 

 
กิจกรรม ช.พัฒนา สนภ.๒ นทพ .

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. เป็นประธานพิธีประดับยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย และนายทหารประทวน จำนวน 4 นาย ณ บก.ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. อ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานีเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลของหน่วยฯ เข้าทำการทดสอบร่างกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3) เพื่อให้กำลังพลของหน่วยฯ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ณ บก.ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ.

วันพุธที่ 14 มี.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนาสนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี 2561(16 มี.ค.61) โดยทำความสะอาดภายในสำนักงาน พื้นที่ภายในหน่วยและรอบที่ตั้ง บก.ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. บ้านน้ำคำ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 เวลา 13.00 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. เข้าตรวจการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. ซ่อมทางลูกรังและงานขุดลอกแหล่งน้ำ ในพื้นที่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เพื่อตรวจติดตามและกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการทำงาน

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้กับกำลังพล บก.ช.พัฒนาฯ ,ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ช.พัฒนา, ชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. เกี่ยวกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ บก.ทท.

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ท.กฤศมน นาคสุวรรณ์ หัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสวัสดิการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการของ สนภ.2 นทพ.จากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชมห้องออกกำลังกาย ณ.บก.ช.พัฒนา สนภ.๒ นทพ. และตรวจบ้านพักกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ.


 

คติพจน์ นทพ."เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง"