ผู้บังคับบัญชา


คติพจน์ นทพ.

"เทิดทูนสถาบัน

มุ่งมั่นพัฒนา

ประชารัฐมั่นคง"

 

 

 

 

 

......กิจกรรม ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ....

วันที่ 11 ต.ค.62 เวลา 0730 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. ทำบุญตักบาตร พร้อมถวายสังฆทาน เนื่องในวันปวารณาออกพรรษา โดยจัดกิจกรรม ณ วัดป่าสามัคคีธรรม บ.นาทองคำ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

วันที่ 9 ต.ค.62 เวลา 0919 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีสักการะพระพุทธกิตติมงคลชัย, บวงสรวงศาลพระภูมิ,ถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว และสักการะรูปหล่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับกำลังพลทุกนาย ณ บก.สนภ.2 นทพ. ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

วันที่ 8 ต.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม และพบปะกำลังพล ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ บก.ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.2 นทพ. ได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา ผอ.สนภ.2 นทพ. ระหว่าง พล.ท.กิตติพงศ์ กาญจนาคม กับพล.ต.ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
โดยมี รอง ผอ.สนภ.2 และ ผบ.นขต.สนภ.2 นทพ.พร้อมด้วยกำลังพล สนภ.2 นทพ.และ นขต.สนภ.2 นทพ. เข้าร่วมพิธี
ณ บก.สนภ.2 นทพ. ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี


วันที่ 31 ม.ค.62 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. นำคณะ เดินทางไปบำรุงขวัญกำลังพลหน่วย ช.พัฒนา และตรวจความก้าวหน้าแผนงานโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งานปรับปรุงเส้นทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรแบบ Para Rubber Soil Cement และงานการจัดหานำ้กินนำ้ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 โครงการ ในพื้นที่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดยผบ.ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. ร่วมอวยพร พร้อมขอพรปีใหม่ 2562 พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. ณ บก.สนภ.2 นทพ. ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.61 เวลา 1400 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. ตรวจความก้าวหน้าโครงการ งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวการจราจร Para Rubber Polymer Soil Cement ณ บ.โนนสูง –น้ำคำ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เพื่อเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และผู้บังคับบัญชา ในการช่วยเหลือประชาชนให้ได้มีถนนปลอดฝุ่นละออง และช่วยแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำอีกด้วย

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61 เวลา 1400 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะ และเครื่องจักรกล ชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ.ออกปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่หน้า บก.สนภ.2 นทพ. ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธาน