ผู้บังคับบัญชา
คติพจน์ นทพ.

"เทิดทูนสถาบัน

มุ่งมั่นพัฒนา

ประชารัฐมั่นคง"

 

 

 

 

 


......กิจกรรม ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ....

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.61 เวลา 1400 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. ตรวจความก้าวหน้าโครงการ งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวการจราจร Para Rubber Polymer Soil Cement ณ บ.โนนสูง –น้ำคำ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เพื่อเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และผู้บังคับบัญชา ในการช่วยเหลือประชาชนให้ได้มีถนนปลอดฝุ่นละออง และช่วยแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำอีกด้วย

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61 เวลา 1400 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะ และเครื่องจักรกล ชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ.ออกปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่หน้า บก.สนภ.2 นทพ. ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธาน